108 SKOLPROJEKTET

Projektets långa Historia

Svensk- Tibetanska Skol- & Kulturföreningen arbetade i 18 år med projektet att bygga 108 skolor och bibliotek i Tibet för att främja tibetanernas möjlighet till undervisning. 

1988- Svenska Tibetanska Föreningen för skola & Kultur grundas och huvudkontoret i Stockholm öppnas. Soenam tar hjälp av en liten grupp tibetanska exiler och amerikanska medborgare för att stödja denna värdefulla insats. U.S. Tibetan Society for School & Culture grundas för att samla in pengar för att stödja det svenska samhällets mål.

1989- Svenska föreningen undertecknade sitt första formella avtal med regeringen i den tibetanska autonoma regionen (TAR) om att starta sitt första projekt, internatskolan i Katsel. Detta var det första avtalet i sitt slag i Tibets historia. 1990-1991 - Svårigheter med projektförhandlingar orsakade förseningar

1992- Sällskapet anlitade 3 tibetanska lärare för att undervisa tibetanska till barnen i Katsel. Lektionerna hölls under projektförhandlingarna och fortsatte att hållas på en innergård fram till färdigställandet av huvudskolebyggnaden i slutet av

1993- En tremannadelegation från TAR-regeringen besökte Sverige och undertecknade det slutliga projektavtalet om bygglov. På hösten färdigställdes ett 8-rum, tvåvåningshus och barnen fyllde sina klassrum för första gången. Barnsponsringsprogrammet inrättades i år för att ge sjukvård och extra mat & kläder till barnen.

1994- Sovsalar för internatstudenter och bostäder för lärare slutfördes och Katselskolan invigdes formellt. Bland de framstående gästerna som deltog fanns sveriges ambassadör i Kina, Sven G. Linder.

1995-96- Katselskolan utökades med färdigställandet av en stor matsal & kök, ytterligare sovsalar och lärarkvarter, växthus, duschrum och dispensary. Föreningen började titta på nya projektområden. År 1996 tillkännagavs projekt 108 skolor i Tibet formellt och 2 små grundskolor var måltavlor och totalrenoverades samma år. Föreningen köpte & delade ut 6000 djur till nomadfamiljer som drabbats av extremt hårda vinterstormar. Trädplanteringsprojektet startades och totalt planterades 8 000 träd.

1997-99- Katselskolan byggdes ut igen, denna gång med en biblioteksbyggnad och fotboll & basketplaner. Projekt 108 Skolor i Tibet var nu på god väg, society building and renovating ca 20 skolor i andra landsbygdsområden under denna period. 1999 gjorde första klass av sjätteklassare på Katselskolan sina slutprov. Majoriteten klarade sig och fortsatte sina studier på en närliggande gymnasieskola. 5 barn sponsrades så att de kunde resa till Kina för att studera. Jamyangling Academy of Arts & Crafts, en nystartad hantverksskola för 15 elever startades i Katsel by samma år. I Sverige öppnas 3 anknytningar i 3 större städer.

2000- En annan klass avslutade sin 6: e klass på Katsel skolan. 4 nya studenter sponsrades för att resa till Kina för att studera. Byggnadsarbetet på Katselskolan har slutförts, föreningens huvudmål blev Project 108 Schools i Tibet. Flera skolor byggdes eller renoverades på den tibetanska landsbygden, och till hösten uppgick föreningens totala antal skolprojekt sedan 1996 till 33.

2001- En annan klass avslutade framgångsrikt sitt sjätte klass på Katselskolan och jag nya student sponsrades för att studera i Kina. Barnsponsringsprogrammet startade 1993 och hade nu totalt 800 sponsorer som stödde barn i Tibet! Ett nytt projekt - Katseli yrkesutbildningsskola - startades och byggnationen påbörjades under sommaren. I slutet av året hade Project 108 Schools i Tibet byggt/renoverat totalt 52 skolor. Dessa inkluderade 2 traditionella medicinska skolor, I konstskola, 2 konst & hantverksskolor och I yrkesutbildningsskola. I år har föreningen också åtar sig att bygga ett litet bibliotek på var och en av de 108 skolorna.

2002- Katsel yrkesutbildningsskola invigs under besöket av Sveriges ambassadör i Kina, Kjell Anneling, och de första eleverna börjar sin utbildning. Ytterligare tre elever från Katselskolan reser till Kina för att studera. Vid årsskiftet är det totala antalet sponsorer cirka 900. Project 108 Skolor i Tibet har nu byggt/renoverat 64 skolor. Biblioteksprojektet inleds med att 6 bibliotek färdigställs.

2003- Katsel Yrkesutbildningsskola är nu fullt fungerande med elever från olika områden i Tibet som deltar (t.ex. Amdo). Ytterligare 3 elever från Katselskolan reser till Kina för högre studier. Barnsponsringsprogrammet, som nu sponsrar 25 högre studiestudenter och cirka 1 000 andra studenter, firar 10-årsjubileum med en galaföreställning i Stockholm.

-Project 108 Skolor i Tibet har nu byggt/renoverat 84 skolor som erbjuder gratis utbildning till cirka 10 000 barn. 33 av skolorna har nu ett eget bibliotek.

2004- Barnsponsringsprogrammet sponsrar nu 30 elever från Katselskolan som studerar i Kina, och cirka 1 100 andra barn. Projekt 108 Skolor i Tibet har nu byggt/renoverat 98 skolor som erbjuder gratis utbildning till cirka 12 000 barn. Föreningen har nu skolor inte bara i TAR, utan också flera i regionerna Kham, Amdo och Yunnan. 67 av dessa skolor har nu ett eget bibliotek.

2006- Projektet avslutades och alla 108 biblioteksskolor är byggda och fullt fungerande.


Här presenteras 7 av de 108 skolorna med deras bibliotek. 

Katsel

Öppnade: 1994

Antal elever: 250

Byns namn: Katsel

Landsbygd: Medrogungkar Zong

Stadsdistrikt: Lhasa

Avstånd från Lhasa: 70 km

Region: TAR


Katselskolan var den första skolan som byggdes av Svensk-tibetanska föreningen för skola och kultur år 1994. Idag undervisar skolan 250 elever från 1:a till 6:e klass. Mer än hälften av dem kommer från avlägsna byar och bor därför på skolan. Alla barn som inte bor i Katsel kommer från fattiga familjer och många är föräldralösa. Många människor i andra byar vill att deras barn ska gå i Katselskolan eftersom den har utvecklats till en av de bästa skolorna i landet. Skolan har bra resurser vilket har resulterat i att många lärare vill jobba här. Katsel skolar har tre tibetanska språklärare, fyra kinesiska språklärare, en engelskalärare, fyra Matematiklärare, två Musiklärare, en Konstlärare och en Gymnastiklärare. Skolan ligger i utkanten av byn Katsel, 70 kilometer från Lhasa. Byn har 3000 invånare varav de flesta är bönder. Sedan skolan startade har 258 elever tagit examen och gått vidare till seniornivå. Mer än 100 studenter studerar i Lhasa på seniorskolor och 38 studerar på seniorskolor i Kina. De övriga 120 studenterna studerar i Medrogungkar.


Gyama Rinchen Gang

Öppnade: 2002

Antal elever: 50

Byns namn: Gyama Rinchen Gang

Landsbygd: Medrogungkar Zong

Stadsdistrikt: Lhasa

Avstånd från Lhasa: 69 km

Region: TAR

Gyama Rinchen Gang School ligger tre kilometer från Gyama Phothang Champa Mingurling, en historisk plats där Songtsen Gampo, kungen av Tibet föddes. Gyama-dalen är utan tvekan en otrolig syn, täckt med alla olika typer av växter och källvatten som strömmar vid foten av berget. Tyvärr exploateras området på grund av att dess rikedom av mineraler i marken. I Gyama Rinchen Gang dalen, ett område på två tusen åttahundra hektar jordbruksmark, finns det 1300 bybor, mestadels nomader och bönder och 2600 husdjur. För närvarande finns det femtio elever, alla med svenska sponsorer, som går på Gyama Rinchen Gang School, med tre lärare. Sedan Skolföreningen byggde denna skola har analfabetismen sjunkit till nära noll fall bland den yngre generationen och skolbiblioteket används inte bara av eleverna utan även av de vuxna i området. Nyligen kunde skolföreningen också bygga ett kök utöver biblioteket.

Jamyangling Handicraft School

Öppnade: 2002

Antal elever: 50

Byns namn: Gyama Rinchen Gang

Landsbygd: Medrogungkar Zong

Stadsdistrikt: Lhasa

Avstånd från Lhasa: 69 km

Region: TAR

Tibet har erkänts av världen, för sina speciella geografiska och kulturella särdrag, liksom folket. Tibetanerna har en sann talang inom hantverk som vi kan bevittna på olika museer. Skolföreningen anser att det är den yngre generationens ansvar att bevara de traditionella och kulturella hantverksmetoderna och samtidigt anpassa sig till det moderna samhället. Skolföreningens huvudsyfte var och är att ge en kvalificerad utbildning i hantverk till de barn som är starkt motiverade att bevara Tibets kultur genom konst. Huvudämnena som erbjuds på Jamyangling Hantverkarskola är traditionell tibetansk konstmålning, träslöjd och skrädderi.

Studenterna arbetar och får ett bra liv i samhället. Studenter som specifikt studerat konst har gjort ett utomordentligt bra arbete. De restaurerade en vägg och några pelarmålningar i ett gammalt kloster som hade förstörts under kulturrevolutionen. Dessa studenter har också lärt sig tekniker för thangkamålning samt dekorativ målning för möbler, väggar och fönster vilket är en trend i många tibetanska hushåll.

Studenter som koncentrerar sig på skrädderi har också gjort ett utmärkt jobb och producerat traditionella tibetanska stövlar, hattar, masker, operadräkter, pälsjackor samt stickning och sydda thangkas. De syr för närvarande alla kläder till barnen i de tjugo skolor som har sponsorer. Att producera kläderna själva är en enorm fördel på grund av att majoriteten av skrädderi för närvarande görs av den kinesiska befolkningen. Studenter i träslöjd har också förtjänat trovärdighet i sitt område för sitt religiösa, kulturella och traditionella träarbete. De anlitades faktiskt av den lokala regeringen för att återställa det gamla klostret. Eleverna har också varit aktiva med att hjälpa till att bygga möbler och måla inredningen i de nya skolor som byggs.

Alla dessa framgångsrika berättelser beror inte bara på elevernas motivation och hårda arbete, utan på de hantverkslärare som Skolföreningen har utsett för att lära dessa elever de viktiga och nödvändiga färdigheterna. Människor med expertis inom dessa områden har blivit svåra att finna, och skolan är mycket lyckligt lottad att ha sådana lärare för att fylla dessa viktiga roller. Byborna och de som går på Jamyangling Hantverkarskola är oerhört tacksamma för den vänliga hjälp som skolföreningen ger för att göra bevarandet av tibetanskt hantverk möjligt.

Lumbumgang School

Öppnade: 2001

Antal elever: 107

Byns namn: Lubumgang

Landsbygd: Medrogungkar Zong

Stadsdistrikt: Lhasa

Avstånd från Lhasa: 72 km

Region: TAR

Lumbumgang, en av Skolföreningens grundskolor öppnade 2001. Skolan ligger i Maydogungkar, 1 timmes bilresa österut från huvudstaden Lhasa. Maydogunkar och dess grannby består av mer än fyrahundra invånare där majoriteten är fattiga. Skolan är omgiven av höga berg och breda ängar, där det enda tecknet på moderniteten är asfaltvägen som sträcker sig utanför skolans väggar. Före Skolföreningens närvaro fanns en liten skola i staden med mycket få resurser och där utbildning inte var i fokus för de familjer som bodde i staden. Med Skolföreningens engagemang kan alla barn i byarna få skolgång. Skolan vänder sig till barn i årskurs ett till tre och har cirka hundra elever. Skolan har letts av rektor Khago, en 22-årig man från Maydogungkar. Skolans och elevernas framgång kan berättas på många sätt, bland annat att två studenter som har tagit examen från Lumbungang nu är i Kina och studerar på universitetsnivå. Även om denna typ av framgång är sällsynt, fortsätter den att ge hopp för dem som inte bara studerar vid Lumbumgang utan för byfolket som helhet. Lumbumgang har också ett bibliotek, där tibetanska barnböcker är de mest populära. Biblioteket ger inte bara barn tillgång till böcker utan även föräldrar, som har lust att lära sig läsa.

Sharma Shang School

Öppnade: 2004

Antal elever: 383

Byns namn: Sharma

Landsbygd: Lhari Zong

Stadsdistrikt: Nagchu State

Avstånd från Lhasa: 647 km

Region: TAR

Det finns 383 elever på internatskolan. De kommer alla från nomadfamiljer och det var omöjligt för de att gå till skolan varje dag då deras läger ligger 14 till 20 km från skolan. Så med byggandet av vandrarhem kunde alla dessa elever studera och stanna på skolan. Sharma Shang School ligger i Kyali Zong i delstaten Nagchu. I Sharma Shang finns 2500 personer och 30 000 djur.

Ba Kha Gang School

Öppnade: 2005

Antal elever: 225

Byns namn: Ba Kha Gang

Landsbygdsdistrikt: Amdo och Khami

Ba Kha Gang skolan, i Thunde Zong i Amdo-provinsen, ligger 333 km från närmaste större stad Ziling. I detta stora jordbruksområde finns cirka 261 familjer med en befolkning på 1467 och 7930 djur. Området Thunde Zong ligger 2800 meter över havet med skolan belägen mitt i en stenig bergskedja. Skolan har 17 lärare med sju klasser och totalt 225 barn som kommer från sju olika byar inom det omkringliggande området. Skolan erbjuder en rad ämnen inklusive: tibetanska, engelska, kinesiska, matematik, naturvetenskap, musik, fysisk utbildning, datorer, moral, konst och juridik. Ombyggnaden av Ba Kha Gang skolan började år 2000 och avslutades fem år senare 2005. På grund av att skolan är ganska stor tog rekonstruktionen längre tid än väntat och hjälpen förlängdes av Skolföreningen tre gånger.

Damchung Handicraft School

Öppnade: 2001

Antal elever: 212

Stadens namn: Damchung

Landsbygd: Damshung Zong

Stadsdistrikt: Lhasa

Avstånd från Lhasa: 200 km

Region: TAR

Damshungs hantverksskola ligger på en hög platå nordväst om Lhasa. I detta län finns det cirka 41.357 invånare. Före år 1959 var området endast bebott av nomader. För närvarande har området blivit mer varierat, med en motorväg och järnväg som förbinder Zong-området med Kina. Detta har faktiskt lett till tillväxten av hotell, butiker och restauranger. Människor bor inte längre i tält utan hus, och deras behov har ökat på grund av förändringen i livsstil. Hantverk fortsätter dock att spela en viktig roll i detta växande samhälle och därför byggdes Damshung Zong Hanterkarskola av Skolföreningen. Skolan har för närvarande tvåhundrasju elever som deltar, och tjugofyra lärare är alla kvalificerade i de olika ämnen som erbjuds. Två av lärarna i denna skola är faktiska utexaminerade från Jamyangling Hemslöjdsskolan och utsågs till lärare. Skolans huvudämnen är träslöjd, måleri, skrädderi, vävning, smed, thangkamålning, mattvävning, elektroteknik, djurhållning och grönsaksodling.