PROGRAM


Kommande programpunkter 

Uppdatering av programmet

The Wisdom of Tibetan medicine

Amchi Lobsang Tsultrim

Plats: Clarion Hotel vån 2, Ringvägen 98, Södermalm
Tid: Lördag 25 november, kl.15.00 – 16.30
Inträde: 100 kr, betalas på plats
Obs! Föreläsningen är på engelska


Essensen av tibetansk medicin är att bevara balansen mellan det fysiska och det
mentala. I denna föreläsning kommer vi att lära oss grundarna i denna uråldriga
kunskap om hur man kan förebygga sjukdomar och om dess unika tekniker för
självläkande och återhämtning. Amchi Lobsang har mer än 30 års erfarenhet av
tibetansk medicin och har gett konsultationer och hållit föreläsningar i många
länder såsom Nederländerna, Tyskland, Norge, Polen, Tjeckien, Kanada och
Japan m.fl.
The essence of Tibetan Medicine is to keep the balance between mind and body.
In this lecture you will learn about the basics of this ancient knowledge, on how
to prevent illness, and it`s unique techniques for self -healing and recovery.
Amchi Lobsang has over 30years of experience in the Tibetan medical field
and has given consultations and lectures in manycountries, including the
Netherlands, Germany, Norway, Poland, the Czech Republic, Canada and Japan.


Arrangör: Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen. www.tibet-school.org