STÖD OSS

Stöd Oss

... Bli medlem eller ge en gåva

För 250 kronor per år blir du medlem i Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen. Genom att bli medlem kan du stödja föreningens verksamhet. Föreningen driver även andra projekt tack vare ett fantastiskt stöd från privatpersoner, företag och andra organisationer. I Tibet, Nepal, Kina och Indien har föreningen sjukhus, konstskolor, HIV/AIDS projekt, miljöprojekt. I Sverige anordnar föreningen verksamheter med anknytning till tibetansk kultur, medicin och filosofi. Vi arrangerar föredrag med egna eller inbjudna föreläsare och meditationslärare, erbjuder läkarkonsultationer, ger ut medlemstidningen Norbu, driver förlagsverksamhet samt firar högtider.


Riksel-Lindh fonden drivs av föreningen och strävar efter att ge stöd till de tibetanska elever som önskar fortsätta med sina högre studier. För att denna fond ska fortsätta att uppfylla sitt syfte behöver den fyllas på regelbundet. 


Sänd din gåva till PG 90 06 66-9 och ange ändamålet på blanketten. Exempelvis "medlemskap" eller "Riksel-Lindh". 

... bli Volontär

Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen har idag sin svenska verksamhet förlagd ute i Enskede i The House of Tibet. Allan Fotheringham, generalsekreterare, är föreningens anställd och finns alla vardagar på kontoret. För övrigt vilar verksamheten på volontärinsatser. Verksamheten i Tibet sköts av Namgyal Jamyangling från kontoret i Lhasa. Till sin hjälp har han Tenzin Dramdu, kassör, Pechoe Chokgap, sekreterare och ansvarig för fadderverksamheten samt Ngedrol sekreterare. Föreningen har systerorganisationer i USA och Frankrike. Dessa organisationer är helt uppbyggda på volontärarbete.


Är du intresserad av att veta mer om volontärsarbete här i Sverige, kontakta Margaretha på telefon

08-643 49 47 eller e-post margaretha@tibet-school.org.

... Stöd vårt miljöarbete i Himalaya

Svensk - Tibetanska Skol- och Kulturföreningen arbetar med miljöfrågor i Tibet och Himalaya. Vattenförsörjning för miljontals människor i Indien, Nepal, Bangladesh och Kina är beroende av en god miljö i Tibet. Idag samarbetar föreningen med GoGreenGoOrganic som arbetar med miljöfrågor i Himalaya. 

Skicka ditt stöd till PG 90 06 66-9! (märk det med "Miljöarbete")

... få vårt nyhetsbrev

Det kommer ut ungefär en gång i månaden och innehåller information om programpunkter och andra nyheter.

Skriv ett mail till info@tibet-school.org så lägger vi till dig på vår sändlista.