ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisningar och Förvaltningsberättelser

Svensk-tibetanska Skol- och Kulturföreningen innehar 90-konto eller kontrollgirokonto som är ett plusgiro- eller bankgirokonto som kan användas vid insamlingar av pengar till välgörande ändamål. Kontrollgirokonton beviljas av Svensk insamlingskontroll, som även har till uppgift att övervaka användningen av kontona. Syftet med 90-konton är att försäkra allmänheten om att pengarna går fram till det ändamålet de ska användas till. För att kunna använda ett 90-konto måste man uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav och följa dess regler.


Här publicerar vi Årsredovisningar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler.


Årsredovisning för år 2016


Årsredovisning för år 2017


Årsredovisning för år 2018


Årsredovisning för år 2019


Årsredovisning för år 2020


Årsredovisning för år 2021


Årsredovisning för år 2022


Årsredovisning för år 2023