ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisningar och Förvaltningsberättelser

Svensk-tibetanska Skol- och Kulturföreningen innehar 90-konto eller kontrollgirokonto som är ett plusgiro- eller bankgirokonto som kan användas vid insamlingar av pengar till välgörande ändamål. Kontrollgirokonton beviljas av Svensk insamlingskontroll, som även har till uppgift att övervaka användningen av kontona. Syftet med 90-konton är att försäkra allmänheten om att pengarna går fram till det ändamålet de ska användas till. För att kunna använda ett 90-konto måste man uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav och följa dess regler.


Här publicerar vi Årsredovisningar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler.


Årsredovisning för år 2016


Årsredovisning för år 2017


Årsredovisning för år 2018


Årsredovisning för år 2019


Årsredovisning för år 2020


Årsredovisning för år 2021