NORBU

NORBU

NORBU, Den Önskeuppfyllande Juvelen, är namnet på Svensk-tibetanska Skol- och Kulturföreningens medlemstidning.

Den har utkommit med 2-4 nummer per år sedan början av 1990-talet och informerat betalande medlemmar om föreningens aktiviteter. Tidigare var fokus på arbetet med att bygga 108 skolor och bibliotek på den tibetanska landsbygden samt att stödja utvecklingsprojekt i Himalaya-området. Från 2016 är föreningens arbete även inriktat på Utbildning, Kultur och Miljö även i Sverige.

 

För att hålla dig uppdaterad om nuvarande aktiviteter och stödja föreningen, bli medlem och få medlemstidningen direkt i brevlådan.

ETT EXEMPEL PÅ MEDLEMSTIDNINGEN NORBU