SE

Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen är en politiskt och religiöst obunden förening som bildades 1988. Samma år bildades U.S. Tibetan Society for School and Culture, den svenska föreningens amerikanska systerorganisation.

 

Det ursprungliga syftet med föreningen var att bygga och driva en internatskola i byn Katsel i Tibet samt att skapa ett kulturellt band mellan Sverige och Tibet. Idag - många år och projekt senare - har föreningen 13.000 barn i 108 skolor. Då dessa barn behöver hjälp för att ha råd att gå i skolan och vidareutbilda sig, är fadderprogrammet en av föreningens viktigare verksamheter.

 

Föreningens kulturella utbyte mellan Sverige och Tibet har fortsatt under åren. Föreningen anordnar resor till Tibet, Indien och Nepal där vi besöker våra verksamheter. I Sverige anordnas kulturaftnar, dans- och musikföreställningar, föreläsningar, besök av tibetansk läkare m m.

 

För aktuell information om kurser och andra aktiviteter vill hänvisa till vår Facebook-sida.

 

Svensk-tibetanska Skol- och kulturföreningen på Facebook.

 

 

juvel color 3
R-ZTB (446)
medcamp1
students_inschool_86
students_inschool_68
school_higherstudies_10

Miljöarbete

Svensk - Tibetanska Skol- och Kulturföreningen arbetar med miljöfrågor i Tibet. Vattenförsörjning för miljontals människor i Indien, Nepal, Bangladesh och Kina är beroende av en god miljö i Tibet. Att plantera träd och ge utbildning i miljöfrågor till lokalbefolkningen anser föreningen är en viktig insats. Föreningen har redan planterat 10 000 träd på skolgårdar i Tibet. Ett första mål är att plantera 108 000 träd i Tibet. Du kan nu vara med att skapa ett rent och grönt Tibet! 25 kronor för ett träd på en skolgård.  150 kronor som bidrag till en miljökurs för byborna. Din hjälp behövs! PG 90 06 66-9 (Märk inbetalningen: Miljön/ Trädplantering i Tibet)


Utbildning

Sedan början av 1990-talet har Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen

bidragit till talrika projekt i Tibet, Kina, Indien,

Nepal, Ladakh och USA etc.

Alla projekt har varit till stor nytta för människor i nöd. Vi har också planterat träd och varit inblandade i miljöfrågor på den tibetanska högslätten.

Många ungdomar har fått basutbildning och några tusen universitetsutbildning,

och nu får deras land nytta av deras tjänster.

 

LÄS MER om några  projekt från 2018 på denna länk.

Läs Projects in Exile,

en presentation av Skolföreningens projekt i Himalaya 1994-2019 (engelska).


Projects in Exile

Himalayan projects 1994—2019

Kommande programpunkter

Tibet Showroom. Höstvernissage i repris!

Lördag 9 oktober kl.14-17 är du välkommen till en återinvigning av den här utställningen som kommer att pågå tills vidare. Du har under dagen förmånen att träffa Karl-Einar som kommer att finnas här.

Ett stort tack till Oscarsteatern, alla artister och medverkande, och alla i publiken som gjorde galan TIBET SMÄLTER till en fin kväll!

Verksamheten kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll.