Soenam 75

TILL VÅRA MEDLEMMARSOENAM 75 ÅR


Vår ordförande Soenam Jamyangling fyller 75 år den 6 oktober och vi skulle vilja fira honom ordentligt men i dessa tider av pandemi måste vi tyvärr avstå från detta. Vi är nog många som fått ställa in eller senarelägga viktiga händelser som vi sett fram emot under år 2020.


Föreningens styrelse, och som vi förstått även många medlemmar, vill på något sätt visa vår uppskattning för Soenam och den verksamhet han tog initiativ till för mer än 35 år sedan. Den som han engagerat, kreativt och målinriktat drivit tillsammans med styrelsen och med stöd från medlemmarna. En unik insats är detta för barns rätt till utbildning, tibetansk kultur och alla människors lika rättigheter.

Ni vet alla vad föreningen åstadkommit inne i Tibet. Idag låter inte det kinesiska styret utländska organisationer verka i Tibet men vi fortsätter att stödja tibetanska ungdomarna vid högre studier. För att i utlandet bevara den hotade tibetanska kulturen spelar The House of Tibet en viktig roll – vi hoppas snart kunna öppna dörrarna igen när virushotet minskar. Föreningen har också utvidgat verksamheten till behövande i hela Himalaya området. Pandemin har hårt drabbat Indien och Nepal, speciellt migrantarbetare och de tibetaner som får sin enda inkomst genom att vintertid sälja varma tröjor på indiska marknader.


Soenams högsta önskan om ett fritt Tibet kan tyvärr inte i dagsläget uppfyllas och han har undanbett sig blommor och materiella ting till sin födelsedag.

Men som ni alla vet känner Soenam speciellt för utsatta barn och vill hjälpa de gatubarn som är i behov av mat och kläder och som vi genom våra kontakter nu kan nå.


Styrelsen föreslår därför att ni som vill uppmärksamma Soenam på 75-årsdagen gör så genom en gåva till föreningens 90-konto:

PG 900666-9 och ange Soenam 75


Vi önskar er Allt Gott och var rädda om er alla i denna tid av Covid-19!


Lennart Lindgren                                                Allan Fotheringham

Vice ordförande                                                   Generalsekreterare