OM OSS

Vi har arbetat för det tibetanska folkets utbildning och hälsa sedan 1988

medcamp1
R-ZTB (446)
school_higherstudies_10

Svensk Tibetanska Skol- och Kulturföreningen har arbetat med att ge välbehövligt stöd till det tibetanska folket samt bidragit till det kulturella utbytet mellan länderna. Föreningens ursprungliga syfte var att bygga och driva en internatskola i byn Katsel i Tibet. År 1992 började bygget av den första skolan och fyra år senare kom 108 School Project i gång med målsättningen att bygga 108 skolor runt om i Tibet. Inom kort kom också idén att varje skola också borde ha ett bibliotek. År 2006 färdigställdes projektet och sedan dess har föreningen fortsatt att stödja tibetanska elever som önskar studera från lågstadiet till universitet i både Tibet och Kina.

Varje år studerar fler än 13 000 barn i föreningens 108 skolor och under perioden 1996–2006 studerade det fler än 250 000 elever på skolorna. Då dessa barn behöver hjälp för att ha råd att gå i skolan och vidareutbilda sig, är fadderprogrammet en av föreningens viktigare verksamheter. Riksel-Lindh fonden upprättades genom en större privat donation. Denna fond behöver kontinuerligt fyllas på för att kunna uppfylla sitt syfte: sörja för de ungdomar som vill fortsätta sina studier. Idag stödjer föreningen främst de elever som väljer högre studier eller de som studerar på hantverkarskolor.

Sedan 108 School Project färdigställdes har föreningen fortsatt sitt arbete även utanför Tibet runtom i Himalaya. Föreningen fokuserar idag på:

  • Aktivt stödja skolor i och utanför Tibet
  • Informera om och stödja yttringar av tibetansk kultur
  • Anordna kurser, föredrag, utställningar och diskussioner rörande tibetansk kultur
  • Inbjuda tibetanska andliga lärare oavsett sekttillhörighet samt seriösa forskare i Sverige och utlandet
  • Samla in medel till tibetanska skolor och verkar för kontakter mellan tibetanska och svenska skolbarn
  • Arbeta med miljöfrågor i Himalayaområdet

Läs mer om våra projekt i Sverige, Himalaya och Tibet

The House of Tibet

The House of Tibet är ett hem för föreningen samt center för den tibetanska kulturen. Personal med mångårig erfarenhet från Tibet och övriga Himalaya-området finns på plats. Här genomsyras kulturen av buddhismen och vi kan därför erbjuda information både inom det kulturella området och inom det religiösa livet. I huset bedrivs även olika aktiviteter som kurser i meditation och filmvisningar. Ett museum med föremål från Tibet har invigts hösten 2017.

Styrelsen

Soenam Jamyangling

Ordförande

Soenam Jamjangling grundade föreningen och har varit dess ordförande sedan dess. Med hjälp av hans hårda arbete, kloka ideer och kontaktnät har föreningen kunnat genomföra sitt arbete. 

Allan Fotheringham

Skattmästare

Use this text block to enter a short description about the team member. jajebuling

Lennart Lindgren

Vice Ordförande

Use this text block to enter a short description about the team member.

Jonas Skiöldebrand

Sekreterare

Use this text block to enter a short description about the team member.

Uno Svedin

Ordinarie Ledamot

Use this text block to enter a short description about the team member.

Oliver Björklund

Vice Sekreterare

Oliver antog styrelseuppdraget år 2020. Han hjälper driva  hemsidan och skapar material till föreningen i form av foto och text. 

Tara Olavisdotter

Vice Skattmästare

Use this text block to enter a short description about the team member.

Torbjörn Sedell

Revisor/ Suppleant

Use this text block to enter a short description about the team member.

Margita Furu

Suppleant

Margita valdes in som suppleant i styrelsen 2021. Har hjälpt till med uppbyggnaden av museet och hjälper till med diverse andra aktiviteter.