Aktuellt Program

Kommande programpunkter (Zoom)


Zoom-möten för medlemmar


I dessa pandemi/corona-tider är det ju tyvärr svårt att ses och hålla kontakten. Skolföreningen vill därför erbjuda våra medlemmar möten via konferenssystemet Zoom.

Intentionen är att ha dessa möten om möjligt var fjortonde dag, på torsdagar kl. 18.30 (dock ej första mötet den 16/12). Mötestiden är en timme, med ca 30 min. föredrag och 30 min dialog, frågor & svar.


Anmälan måste göras minst en dag innan mötet via mail till jonas.skioldebrand@gmail.com, för att få Zoom länk och Personal Meeting ID och Passcode. Dessa skickas på mötesdagen via mail.


Dessa Zoom möten är kostandsfria. Dana/gåvor är förstås mycket välkomna till föreningens 90-konto PG: 900666-9.