Aktuellt Program

Kommande programpunkter Zoom-möten för medlemmar


I dessa pandemi/corona-tider är det ju tyvärr svårt att ses och hålla kontakten. Skolföreningen vill därför erbjuda våra medlemmar möten via konferenssystemet Zoom.


Intentionen är att ha dessa möten om möjligt var fjortonde dag, på torsdagar kl. 18.30 (dock ej första mötet den 16/12). Mötestiden är en timme, med ca 30 min. föredrag och 30 min dialog, frågor & svar.