Aktuellt Program

Kommande programpunkter (Zoom)


Zoom-möten för medlemmar


I dessa pandemi/corona-tider är det ju tyvärr svårt att ses och hålla kontakten. Skolföreningen vill därför erbjuda våra medlemmar möten via konferenssystemet Zoom.

Intentionen är att ha dessa möten om möjligt var fjortonde dag, på torsdagar kl. 18.30 (dock ej första mötet den 16/12). Mötestiden är en timme, med ca 30 min. föredrag och 30 min dialog, frågor & svar.


Anmälan måste göras minst en dag innan mötet via mail till jonas.skioldebrand@gmail.com, för att få Zoom länk och Personal Meeting ID och Passcode. Dessa skickas på mötesdagen via mail.


Dessa Zoom möten är kostandsfria. Dana/gåvor är förstås mycket välkomna till föreningens 90-konto PG: 900666-9.Möt Anna Hagert på ZOOM!

Den 6 maj , kl 18.30.


TACKSAMHET


”När du utövar tacksamhet finns det en känsla av respekt för andra”

H.H Dalai Lama


”Tacksamhet förvandlar vad vi har till tillräckligt”

BuddhaNär vi kan känna och praktisera tacksamhet i våra liv så öppnar det upp oss och ut ur det växer generositet och samhörighet. Livet känns större och mer meningsfullt.

Forskning har visat att tacksamhet kan förbättra det allmänna välbefinnandet, öka motståndskraften, stärka sociala relationer och minska depression.


Jag kommer att prata lite om tacksamhet och göra en guidad meditation/kroppsskanning.

Meditationen kan med fördel göras liggande eller i en bekväm position.

Efteråt kan vi dela tankar kring ämnet tacksamhet. 


Varmaste hälsningar

Anna Hagert