Projekt 2018

PROJEKT 2018

Under 2018 har Skolföreningen varit aktiv i Tibet men även i övriga Himalaya. I Tibet har många elever som fortsatt till universitet och hantverksskolor fått stöd tack vare föreningens faddrar och sponsorer. I Tibet fortsätter vi också med trädplantering, något

som vi har i samarbete med Green Cross Sweden. I Indien har Gonkar Choede Primary School fått en ny byggnad.

Barnhemmet Tibetan Childrens Home och dess Chenrezig School

har fått hjälp med ett nytt tvättrum och att starta dagis för de minsta. Free Medical Camp reser runt i nomadområden i Ladakh

och erbjuder gratis vård med hjälp av föreningen. I Dharamsala stödjer vi Kunphen Dasa – en organisation som ger hjälp och rehabilitering till tibetanska drog- och alkoholmissbrukare.

I lilla byn Kag Dechenling i Dolpo har Shree Tenzin Norjay School fått hjälp med bl a uniformer och studiemedel. I Bhutan har föreningen sponsrat en skola för nunnor i ett fattigt område i Bhumtang.

 

Listan kan göras lång på de projekten som hittills har fått stöd under 2018.

Ett stort tack till alla våra faddrar, medlemmar och sponsorer, stora som små, som gjort detta möjligt.