Styrelse

STYRELSESoenam Jamyangling, Ordförande

Lennart Lindgren, Vice Ordförande

Allan Fotheringham, Generalsekreterare och Skattmästare

Tara Olavisdotter, Vice Skattmästare

Jonas Skiöldebrand Sekreterare

Uno Svedin, Ordinarie ledamot

Britt Mebius, Suppleant