Stöd Oss

Stöd Oss

... med en gåva

För 250 kronor per år blir du medlem i Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen. Genom att bli medlem kan du stödja föreningens verksamhet. Föreningen driver även andra projekt tack vare ett fantastiskt stöd från privatpersoner, företag och andra organisationer. I Tibet, Nepal, Kina och Indien har föreningen sjukhus, konstskolor, HIV/AIDS projekt, miljöprojekt. I Sverige anordnar föreningen verksamheter med anknytning till tibetansk kultur, medicin och filosofi. Vi arrangerar föredrag med egna eller inbjudna föreläsare och meditationslärare, erbjuder läkarkonsultationer, ger ut medlemstidningen Norbu, driver förlagsverksamhet, firar högtider samt organiserar medlems/fadderresor till Tibet.

Sänd din gåva till PG 90 06 66-9 och ange ändamålet på blanketten.... få vårt nyhetsbrev

Det kommer ut en gång i månaden och innehåller information om programpunkter och andra nyheter.

Skriv ett mail till info@tibet-school.org så lägger vi till dig på vår sändlista.

... bli Volontär

Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen har idag sin svenska verksamhet förlagd ute i Enskede i The House of Tibet. Allan Fotheringham, generalsekreterare, är föreningens anställd och finns alla vardagar på kontoret. För övrigt vilar verksamheten på volontärinsatser. Verksamheten i Tibet sköts av Namgyal Jamyangling från kontoret i Lhasa. Till sin hjälp har han Tenzin Dramdu, kassör, Pechoe Chokgap, sekreterare och ansvarig för fadderverksamheten samt Ngedrol sekreterare. Föreningen har systerorganisationer i USA och Frankrike. Dessa organisationer är helt uppbyggda på volontärarbete.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta Margaretha på tel

08-643 49 47 eller e-post margaretha@tibet-school.org.

... Stöd vårt miljöarbete i Tibet

Svensk - Tibetanska Skol- och Kulturföreningen arbetar med miljöfrågor i Tibet. Vattenförsörjning för miljontals människor i Indien, Nepal, Bangladesh och Kina är beroende av en god miljö i Tibet. Att plantera träd och ge utbildning i miljöfrågor till lokalbefolkningen anser föreningen är en viktig insats. Föreningen har redan planterat

10 000 träd på skolgårdar i Tibet. Ett första mål är att plantera 108 000 träd i Tibet. Du kan nu vara med att skapa ett rent och grönt Tibet!

25 kronor för ett träd på en skolgård. 150 kronor som bidrag till en miljökurs för byborna. Din hjälp behövs! PG 90 06 66-9 (Märk inbetalningen: Miljön/ Trädplantering i Tibet)