Bli Medlem!

Bli Medlem!


Genom att bli medlem kan du stödja föreningens verksamhet. Föreningen driver även andra projekt tack vare ett fantastiskt stöd från privatpersoner, företag och andra organisationer. I Tibet, Nepal, Kina och Indien har föreningen sjukhus, konstskolor, HIV/AIDS projekt, miljöprojekt.

I Sverige anordnar föreningen verksamheter med anknytning till tibetansk kultur, medicin och filosofi. Vi arrangerar föredrag med egna eller inbjudna föreläsare och meditationslärare, erbjuder läkarkonsultationer, ger ut medlemstidningen Norbu, driver förlagsverksamhet, firar högtider samt organiserar medlems/fadderresor till Tibet.

NORBU, Den Önskeuppfyllande Juvelen, är namnet på Svensk-tibietanska Skol- och Kulturföreningens medlemstidning. Läs några tidigare nummer på denna länk. Du får pappersversionen i din brevlåda.


Sänd din gåva om 250 kr till PG 90 06 66-9 och skriv 'Jag vill bli medlem' på blanketten. Skicka även dina kontaktuppgifter med blanketten härintill. Så får du viktiga uppdateringar i din e-post.