Katse school Mountain view Tibet Mountains Morgon gymnastik Vatten för alla

Bli medlem

Svensk Tibetanska Skol- och Kulturföreningen har följande mål och avsikter :

Att delta i en internationell satsning för att bygga, renovera, eller på annat sätt stödja 108 grundskolor på den tibetanska landsbygden, och att erbjuda medicinsk omsorg för eleverna.

Att bevara den tibetanska kulturen genom att ge de tibetanska barnen möjligheten att kunna läsa sina traditionella texter, utbildning i traditionell konst och hantverk, och de nödvändiga kunskaperna för att kunna delta i ekonomiska och politiska frågor beträffande landets framtid.

Att öppna nya möjligheter för andra framtida projekt som direkt gynnar tibetanarna i Tibet, detta genom att visa att det är möjligt!


Jag vill:


Förnamn  

Efternamn  

Telefon  

Postnummer  

E-post  

Ort  

Adress  


 


Våra Samarbetspartners
Red Cross 90 000 Svensk Insamlingskontroll
Vivstavarvsvägen 200, 122 43 Enskede | +46 (0)8 643 49 47 | +46 (0)8 643 49 17 | info@tibet-school.org | 900666-9