Katse school Mountain view Tibet Mountains Morgon gymnastik Vatten för alla

Boken "The Jewels of Tibet"

I samband med att projektet ”108 skolor” och ”108 bibliotek” fullbordades år 2006, utgavs boken ”The Jewels of Tibet”. Boken är en omfångsrik sammanställning av Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningens stora skolprojekt i Tibet. Med vackra bilder och informativ text beskrivs arbetet, och de 108 skolorna presenteras.

Pris: 150 kr + porto
Till butik >>

HIV / AIDS - Projekt i Tibet

Projekt om Hiv/aids Föreningens Hiv/aids-projekt i centrala Tibet åren 2006-2007 och i Amdo år 2009 föll ut mycket väl.

Det handlade om omfattande informationskampanjer som riktades mot kvinnor, män och ungdomar och visade på mycket goda resultat tack vare stöd från Forum Syd och hårt arbete från skolföreningens arbetsgrupp i Tibet.


Jamyangling Hantverkskola

Jamyangling hantverksskola i Katsel startade 2001. Idén var att skapa en skola för de studenter som inte klarade examensprovet för högskolan men som har talang och intresse för hantverk….

Syftet med hantverksskolan är att ge en kvalificerad utbildning för de barn/ungdomar som känner sig starkt motiverade att bevara den tibetanska kulturen. De huvudämnen som erbjuds på skolan är traditionell tibetansk målning, träsnide och sömnad.

Utbildningen är på fyra år och den första kullen på 25 studenter blev färdiga 2006. Det har gått bra för våra elever, vilket inte bara beror på deras starka motivation och hårda arbete utan även på lärarnas utmärkta kunskaper.

Det är idag inte så lätt att finna personer med gedigen kompetens inom dessa områden men skolan har varit lyckligt lottad. Idag har skolan sin andra kull på 62 elever som snart är klara. Det finns planer att bygga ut skolan och öka antalet elever till c:a 100 i nästa kull.

Skolan har lyckats bli självförsörjande genom att sälja sina produkter.


Katastrofhjälp i Aba (Ngawa), Tibet

Under 2008 slog en kraftfull jordbävning till i Aba(Ngawa) Tibet och Qiang Autonomous Prefecture i norra Sichuan.
Flera städer och byar jämnades med marken.

Föreningen kunde med hjälp av SIDA-bidrag bygga/reparera ca 610 bostäder i de mest svåråtkomliga delarna av området.


Sjukhusverksamheten i Nepal

Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen byggde ett sjukhus i byn Nayar Pati, 6 km utanför Kathmandu år 2---. Sjukhuset erbjuder kostnadsfri vård för de fattigaste, inom både tibetansk och västerländsk medicin. Sjukhuset innefattar en vårdcentral, kvinnomottagning och en liten barnmottagning. Här informeras även om familjeplanering.

Då handel med kvinnor blir allt vanligare i Nepal sprids information om trafficking, samt sjukdomar som Hiv/Aids och Tbc.


108 Bibliotek

På våren 2001 beslutade föreningen att bygga ett litet bibliotek i anslutning till var och en av de 108 skolorna. Målsättningen med biblioteken var att skapa en plats för skoleleverna att kunna läsa och göra läxor. Planerna utvidgades till att även erbjuda vuxna från kringliggande byar möjligheten att lära sig läsa och skriva.

Föreläsningar om miljö och hygien skulle även ingå, både för vuxna och barn. Med stöd från SIDA kunde projektet påbörjas hösten 2001. I snabb takt byggdes biblioteken, böcker på tibetanska, kinesiska, och engelska köptes in.

Biblioteken är en viktig del i barnens och de vuxnas utbildning. Hösten 2008 utökas möjligheterna på många av biblioteken genom inköp av TV, DVD och dator.

Om du vill vara med och hjälpa fler bibliotek att få denna möjlighet är vi tacksamma för bidrag.


108 Skolor

Föreningens första skolprojekt i byn Katsel gav upphov till många förfrågningar från tibetaner som uppfattade skolan som något fantastiskt och ville ha liknande insatser runtom i Tibet. Så skapades idén om ytterligare skolor, och ”projekt 108 skolor” inleddes 1996.

Under åren som följde restaurerades och byggdes skolor och bibliotek på flera platser långt ut på den tibetanska landsbygden. Avstånden är stora i Tibet och vissa skolor ligger på svårtillgängliga ställen dit man endast kan komma till fots eller häst. Skolbyggena finansierades genom privata donationer och bidrag från SIDA.

År 2006 stod skolorna färdiga och Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen hade nått sitt mål – 108 skolor på Tibets landsbygd!


Våra Samarbetspartners
Red Cross 90 000 Svensk Insamlingskontroll
Vivstavarvsvägen 200, 122 43 Enskede | +46 (0)8 643 49 47 | +46 (0)8 643 49 17 | info@tibet-school.org | 900666-9
cialis pills in canada order generic viagra online canada viagra prescription canada canada supreme court viagra can i buy viagra in canada can u buy viagra over the counter in canada buy female viagra canada buying viagra canada safely can viagra be bought over the counter in canada discount tadalafil canada viagra to buy in canada goedkoopste viagra kopen viagra von holland