Katse school Mountain view Tibet Mountains Morgon gymnastik Vatten för alla

Barnen i Tibet

Svensk–Tibetanska Skol- och Kulturföreningen har 13.000 barn i 108 skolor. Barnen får en ordentlig grundutbildning i basämnena och rustas för att klara sig i både den nationella och den internationella konkurrensen. I flertalet av skolorna undervisas eleverna i klasserna 1-6.

Många fortsätter vidare till högre studier, och det är ett av föreningens viktigaste projekt att tillgodose detta behov.


Utbildning för livet

Föreningens bidrag har förändrat skolsituationen i Tibet radikalt. Genom hjälp från tibetaner, svenskar, amerikaner och andra har föreningen nu skolor som hyser omkring 13 000 elever.

Även biblioteken har blivit mycket uppskattade både bland barn och vuxna. Böcker är viktiga och här presenteras ett axplock av världens barnlitteratur, bland annat några av Astrid Lindgrens böcker i kinesisk översättning.

Den tibetanska kulturen är starkt influerad av buddhismen. I nästan allt hantverk och alla konstverk återfinns buddhistiska motiv. I det dagliga livet finns fullt av symboler för strävandet efter goda handlingar, omtanke om andra, medkänsla, icke-våld och respekt. Barnen fostras naturligt att ta ansvar för andra levande varelser.

Den tibetanska kulturen och humanismen hänger ihop. Barnen lär sig ett etiskt förhållningssätt gentemot sig själv, sin medmänniska och omvärlden.


Vidareutbildning

De barn som klarar de nationella proven i sjätte klass kan fortsätta sina studier på högstadium och vidare till gymnasium och universitet.
Till följd av detta ökar föreningens kostnader avsevärt.

Lindhfonden upprättades genom en större privat donation. Denna fond behöver kontinuerligt fyllas på för att kunna uppfylla sitt syfte: sörja för de ungdomar som vill fortsätta sina studier. Dessa blir allt fler för varje år som går och i dagsläget har föreningen tyvärr inte tillräckligt med resurser för att tillgodose behovet. Donationer – stora som små - är mycket välkomna!


Våra Samarbetspartners
Red Cross 90 000 Svensk Insamlingskontroll
Vivstavarvsvägen 200, 122 43 Enskede | +46 (0)8 643 49 47 | +46 (0)8 643 49 17 | info@tibet-school.org | 900666-9
cheap viagra from canada viagra made in canada buy viagra online cheap canada generic viagra price canada viagra suppliers in canada viagra shoppers drug mart canada viagra sales canada purchase viagra online from canada viagra ad canada where to order viagra in canada