Årsredovisningar

Årsredovisningar och Förvaltningsberättelser

Svensk-tibetanska Skol- och Kulturföreningen innehar 90-konto eller kontrollgirokonto som är ett plusgiro- eller bankgirokonto som kan användas vid insamlingar av pengar till välgörande ändamål. Kontrollgirokonton beviljas av Svensk insamlingskontroll, som även har till uppgift att övervaka användningen av kontona. Syftet med 90-konton är att försäkra allmänheten om att pengarna går fram till det ändamålet de ska användas till. För att kunna använda ett 90-konto måste man uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav och följa dess regler.

 

Här publicerar vi Årsredovisningar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler.

 

 

Årsredovisning för år 2016

 

Årsredovisning för år 2017

Stöd vi kan ge

 

Sverige

Världen

Kurser

Öppettider

 

Måndag-Fredag: 9.30 - 17 (Lunch 12-13)

Lördag-Söndag och allmänna helgdagar Stängt

SITEMAP

 

Showroom

Om Oss

Kontakt

© Copyright. Svensk-tibetanska Skol- och Kulturföreningen, 2018.